Camilo López-Cristoffanini, investigador xilè membre del consorci del projecte NEURICE i becari de les BecasChile de CONICYT, va defensar la seva tesi el passat dilluns 11 de març a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona amb el títol: “Variety improvement in rice (Oryza sativa L.): proteomic, hormonal and in vitro studies “.

La tesi s’ha fonamentat en tres grans estudis, tots ells enfocats al desenvolupament de noves varietats d’arròs per fer front a la creixent població mundial, al canvi climàtic i a l’augment de la salinitat en els camps de conreu, que van consistir en:

  1.  Anàlisi detallat del proteoma de la varietat tolerant a la salinitat FL478.
  2.  Desenvolupament d’un protocol de quantificació que per primera vegada permet analitzar 13 gibelines simultàniament en una mateixa mostra d’arròs.
  3.  Optimització d’un cultiu d’anteres mitjançant antibiòtics i reguladors de creixement amb èmfasi en la generació de dobles haploides per a la comercialització de noves varietats.

Aquesta tesi contribueix de manera notable al coneixement col·lectiu que tenim de l’arròs amb èmfasi en la millora de les varietats i en les tècniques necessàries per trobar nous trets i poder generar noves varietats amb trets millorats.