El passat 29 de gener va tenir lloc a Amposta (Tarragona, Spain) una reunió técnica sobre el projecte Organic Delta Rice que vol sentar les bases per a la elaboració d’una guía agronómica per produir arròs orgànic al Delta d l’Ebre.

En la jornada, el projecte Neurice va estar present anunciant la propera disponibilitat per als productors d’arròs de la zona de dues varietats d’arròs tolerants a la salinitat desenvolupades al llarg del projecte Neurice.

La cadena de televisió amb més audiència a Catalunya, TV3, va elaborar una noticia en la que el coordinador del projecte Neurice, Salvador Nogués, va comentar els treballs fets al projecte per posar a disposició dels arrossaires de les dues noves varietats locals d’arròs tolerants a la salinitat.

La noticia està en català i la podeu veure en el següent enllaç