Els dies 6, 7 i 8 de juny de 2017, l’IRTA i La Càmara (socis de Neurice), van organitzar la primera reunió semestral del projecte Neurice. Durant els matins es van realitzar sessions de treball on es discutia l’avanç de cada work package. A les tardes es van organitzar visites als camps i a les instal·lacions de l’IRTA i La Cámara.

El projecte també es va presentar a les autoritats locals que van assistir a la visita del dia 7:

  • Ferran Grau (delegat agricultura a les terres de l’Ebre)
  • Miquel Querol (professor de la ECA a Amposta)
  • Miquel A. Roselló-Figueras (Institut Agrícola Català de St. Isidre)

Alguns mitjans locals van cobrir la reunió, ja que la salinitat és una de les principals preocupacions per als productors d’arròs del Delta de l’Ebre.