El 28 de setembre de 2018 es van defensar dues noves tesis relacionades amb el projecte Neurice a la Universitat de Barcelona:

  • Tesi doctoral:
    Developing of new stress-Tolerant rice varieties for the Mediterranean region.
    Eduardo Ramos de Fuentes

  • Treball de final de Màster:
    Physiological and biochemical characterization of salt stress tolerant lines
    Julen Equiza