El cultiu de l’arròs és comú als deltes, on la inundació dels camps permet reduir la salinitat pròpia d’aquests terrenys.

Al delta de l’Ebre, la plaga del cargol poma destrueix les plàntules i afecta greument la producció d’arròs. Alguns dels mètodes per controlar aquesta espècie invasora són la inundació amb aigua de mar i la sembra en sec. Malauradament, aquests mètodes augmenten la salinitat del terreny.

La investigadora de l’IRTA Mar Català, explica al següent vídeo com el projecte Neurice pot contribuir a solucionar aquest problema.