El cranc blau (Callinectes sapidus), s’ha convertit en un aliat per a la lluita contra la plaga del cargol poma (Pomacea maculata) que ha vistes reduïdes les seves poblacions fins al 90% en alguns indrets.

   

Tot i que en principi és una molt bona notícia per a la lluita contra el cargol poma, el cert és que el cranc blau és també una espècie invasora que també depreda altres espècies autòctones, desequilibrant els ecosistemes aquàtics de la zona.

Per un altre costat, el cranc blau és una espècie comestible de la que ja es fan importants captures i que ja s’ha incorporat a la gastronomia local.