En el projecte NEURICE (New European salt tolerant RICE), es planteja avaluar les noves línies d’arròs tolerants a la salinitat en dos anys consecutius (2018 i 2019). En aquest sentit, les línies d’arròs tolerants a la salinitat generades en el projecte ja s’han provat en condicions de camp salinitzat i no salinitzat per primera vegada a Espanya, Itàlia i França.
En total, es van realitzar set assajos de camp per a l’avaluació de les línies Saltol del projecte NEURICE durant la temporada de cultiu d’arròs de 2018 a França, Itàlia i Espanya, un a camp no salinitzat i un a camp salinitzat a cada país (veure ubicacions a la Figura 1).

Cal destacar que els resultats preliminars mostren que la majoria de les línies de Saltol han demostrat ser més productives en condicions de salinitat i, sovint, també en condicions de no salinitat en comparació amb les varietats locals. Tenim bones esperances en el projecte NEURICE amb aquests resultats previs obtinguts i esperem que es confirmin en les proves posteriors que realitzarem durant aquesta campanya.