La jornada tècnica “Estudis en la lluita contra el cargol poma” ha tingut lloc a Amposta el darrer 1 de febrer, ha estat organitzada pel Departament d’Agricultura de la Generalitat. La jornada ha evidenciat la necessitat de desenvolupar varietats d’arròs tolerants a la salinitat. Aquesta és l’única manera de mantenir el conreu d’arròs en condicions salines, especialment després que els camps d’arròs siguin inundats per l’aigua del mar.

Jor