Efectes del canvi climàtic en la producció d’arròs

L’arròs és un dels cultius més sensibles a la salinitat. La salinitat afecta tant al principi del creixement de la planta com en els seus estadis reproductius, endarrereix la producció de les flors i redueix la disponibilitat de pol·len i, per tant, afecta negativament la productivitat.

 

ClimateChange_Rice

La temperatura global ha augmentat en el darrer segle, sobretot en els últims 50 anys (0,13ºC cada dècada). Aquest escalfament ha sigut més intens a la regió europea del Mediterrani i els seus efectes es manifesten de forma més evident a l’estiu i a la primavera, en contrast amb el que succeeix al nord d’Europa, on l’increment més notable s’ha evidenciat al hivern.

L’augment de la temperatura a la costa mediterrània és més gran que la que s’ha pogut observar en altres regions d’igual latitud. A més, a causa de la menor disponibilitat d’aigua i de l’augment del nivell del mar, hi ha una clara tendència cap a la salinització dels cabals fluvials dels deltes, on es conrea l’arròs a Europa. I en particular, afecta aquelles parcel·les més properes al nivell del mar.

Les simulacions realitzades al projecte PRUDENCE sobre models climàtics regionals (RCM), assenyalen que a l’àrea mediterrània les temperatures seguiran augmentant a un ritme més ràpid que les globals o les mitjanes europees durant aquest segle. I en poques dècades aquest increment serà més evident.

L’arròs (Oryza sativa) és un dels conreus de cereal més importants en el món, i contribueix en gran part de l’aportació calòrica de la dieta humana. Europa produeix dues terceres parts de l’arròs que consumeix, més de 3 milions de tones anuals. És per això que la producció d’arròs té connotacions socioculturals, econòmiques i ecològiques en diversos països de l’arc mediterrani europeu.

La seguretat alimentària es veu compromesa pel canvi climàtic, la salinització dels aqüífers i l’augment en la demanda d’aliments causada per l’increment de la població mundial. Es preveu que la demanda d’arròs de 2025, passi de les 480 tones d’arròs de 2013 als 715 milions de tones.

Diversos instituts internacionals han treballat en la obtenció de línies d’arròs tolerants a la salinitat. Recentment s’han identificat marcadors moleculars en l’arròs que estan estretament associats a una regió específica del seu cromosoma, anomenada “Saltol”, que li confereix la tolerància a la salinitat en corregir els nivells de K+/Na+ i excloure el sodi de les plantes. Aquests marcadors permeten transferir de forma efectiva aquesta regió als cultius elit europeus.