Neurice Rice Field

Objectiu principal de NEURICE

El principal objectiu del projecte NEURICE (New commercial EUropean RICE), és desenvolupar estratègies per a la productivitat, estabilitat i qualitat de l’arròs mitjançant l’obtenció de noves varietats comercials d’arròs (Oryza sativa), a partir de la incorporació d’al·lels de tolerància a la salinitat per tal de protegir al sector front els efectes del canvi climàtic i del cargol poma (Pomacea insularum) invasion (NEURICE).


 Objectius específics

  1. Identificar noves varietats i aŀlels tolerants a la salinitat per mitjà de selecció fenotípica, fisiològica i genètica d’una col·lecció de germoplasmes i d’aproximacions complementàries com ara l’estudi d’associació de genomes complets (GWAS).
  2. Obtenir línies avançades amb tolerància a la salinitat millorada gràcies a la introgressió de la regió Saltol, un segment cromosòmic present a la varietat asiàtica FL478 altament tolerant a la salinitat, en varietats europees elit.
  3. Avaluar la tolerància a la salinitat en condicions controlades emprant sistemes hidropònics per validar les noves línies que continguin la regió cromosómica Saltol provinent d’FL478.
  4. Realitzar assajos de camp en condicions de salinitat i no-salinitat per avaluar les línies europees que continguin la regió cromosòmica de tolerància a la salinitat anomenada Saltol provinent d’FL478, a més de les varietats japònica i línies isogèniques, amb la finalitat de seleccionar aquelles línies tolerants a la salinitat amb potencial comercial.
  5. Implementar un sistema de control de la salinitat en les parceŀles d’arròs tractades amb aigua de mar per mitjà d’una xarxa remota de sensors autònoms de salinitat.
  6. Transferir als usuaris finals els coneixements sobre l’obtenció de noves varietats elit europees tolerants a la salinitat i el sistema de control de la salinitat.

 

 

Objectives

El projecte NEURICE està finançat pel programa Horizon 2020, a través de la convocatòria “Seguretat Alimentària Sostenible”. Aquest projecte de quatre anys (2016-2020) busca trobar noves línies varietals que permetin millorar la producció, l’estabilitat i la qualitat de la producció europea d’arròs.