Un grup de 20 experts de l’EIP-Focus Group sobre la salinització dels sòls, va visitar les Terres de l’Ebre per tal de conèixer in situ la problemàtica de la salinització dels sòls i de la producció d’arròs en aquestes condicions.

Carles Ibáñez, investigador del programa d’Aigües Marines i Continentals va fer un resum als assistents de la problemàtica que té el Delta de l’Ebre degut als efectes de la subsidència i a la manca de sediments, que fan que, cada cop més sigui evident la regressió que pateix, així com la salinització creixent dels seus camps de conreu d’arròs.

Posteriorment, Mar Català, del programa de Conreus Extensius Sostenibles, explicà els objectius i els resultats que s’estan obtenint dins del projecte Neurice per tal d’aconseguir varietats d’arròs adaptades a les condicions de salinitat i els avenços en la lluita contra el cargol poma.

El Focus Grup varen finalitzar la seva estada al delta de l’Ebre visitant dos camps de producció d’arròs. El primer, per veure in situ la producció d’arròs en un camp en condicions de salinitat i, en el segon, com la sembra en sec serveix de mètode de control del cargol poma.

Cada Focus Group explora solucions pràctiques i innovadores per a problemes o oportunitats en el camp i s’aprofita de l’experiència derivada de projectes útils relacionats. Cada grup focal EIP-AGRI es reuneix dues vegades i elabora un informe de recomanacions i resultats.

Els grups focals EIP-AGRI també discuteixen i documenten els resultats de la investigació, les bones pràctiques i identifiquen les implicacions per a altres activitats de recerca que ajudin a resoldre problemes pràctics en el sector. Es poden relacionar amb la producció, el processament, el consum, el transport o altres qüestions.

Més informació sobre els Focus Groups EIP-AGRI aquí