• El projecte ha aconseguit portar a registre 6 noves varietats d’arròs tolerants a la salinitat

Els dies 4 i 5 de febrer ha tingut lloc a les instal·lacions de la Università di Milano (Itàlia) la reunió final del projecte Neurice (New commercial European RICE) amb l’assistència dels partners del projecte.

L’objectiu principal del projecte Neurice ha estat la de desenvolupar estratègies per a la productivitat, estabilitat i qualitat de l’arròs mitjançant l’obtenció de noves varietats comercials d’arròs a partir de la incorporació d’al·lels de tolerància a la salinitat per tal de proveir de solucions al sector front els efectes del canvi climàtic (tant per la introgressió del Delta com per la pròpia salinització de l’aigua) i, per altra banda, fer front al cargol poma que no tolera els ambients salins.

Iniciat al març de 2016, el projecte Neurice, mitjançant la selecció fenotípica, fisiològica i genètica d’una col·lecció de germoplasmes, ha obtingut línies amb tolerància a la salinitat, a partir de varietats europees, gràcies a la introgressió de la regió Saltol (un segment cromosòmic present en la varietat asiàtica FL478 altament tolerant a la salinitat).

Un cop avaluades i validades les noves línies obtingudes emprant sistemes hidropònics, es van realitzar els assajos de camp en condicions de salinitat i de no salinitat per tal de seleccionar les línies tolerants a la salinitat amb potencial comercial. El resultat final ha estat la presentació a registre de 6 varietats d’arròs tolerants a la salinitat obtingudes a Espanya, França i Itàlia (2 per cada país).

El projecte Neurice també ha aconseguit implementar un sistema de control de la salinitat en les parcel·les d’arròs tractades amb aigua de mar per mitjà d’una xarxa remota de sensors autònoms de mesura de la salinitat.